Vrátenie tovaru a reklamácie

Postup vrátenia tovaru

Nesplnil objednaný produkt Tvoje očakávania prípadne Ti nesadla veľkosť?
Nevadí.

Podľa zákona má každý spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14 dní od prijatia zásielky.

Vrátený tovar – musí byť bez známok používania (s výnimkou zmien, ktoré boli nevyhnutné na jeho manipuláciu) - nepoužívaný, nepoškodený, s visačkami, vnútornými štítkami.

V prípade vrátenia obuvi - Klient je povinný vrátiť tovar v originálnom obale (krabici), v nezmenenom stave. Krabicu je potrebné zabaliť do baliacej fólie a dodatočne ju zabezpečiť pred nalepením dodacieho listu priamo na krabici avšak krabicu od obuvi NEPRELEPOVAŤ LEPIACOU PÁSKOU.

Ako postupovať pri vrátení tovaru

 • vytlačiť a vyplniť formulár na vrátenie tovaru:
  na stiahnutie TU: Formulár vrátenia tovaru, nezabudni ho vlastnoručne podpísať
 • kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu tovar nepoužívaný, nepoškodený, s visačkami, vnútornými štítkami 
 • tovar vrátil podľa možnosti v pôvodnom obale

Upozornenie!

Neprijímame zásielky odoslané na dobierku. Vrátený tovar musí byť riadne zabalený, tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas transportu, avšak krabicu od obuvi NEPRELEPOVAŤ LEPIACOU PÁSKOU. Peniaze vraciame najneskôr do 14 dní. TOVAR ZASIELAŤ IBA POŠTOU, JEDNÁ SA O P.O.BOX NA POŠTE!!!

Ak sa chceš informovať na vrátenie peňazí, treba počkať vždy na skončenie 14 dňovej lehoty, odo dňa doručenia balíku k nám, informáciu o prijatí balíku neposkytujeme, ak chceš sledovať doručenie svojej zásielky k nám, slúži k tomu tvoj podací lístok z pošty, kde získaš sledovacie číslo a svoju zásielku si ľahko skontroluješ. Ďakujeme :-)

Vrátený tovar je potrebné zaslať na adresu:

V. I. P. fashion
P.O.Box 41
Trojičné námestie 8
917 01 Trnava

Ako postupovať pri Reklamácii!

V prípade, že zistíte, že zakúpený tovar má vady, kontaktujte nás prostredníctvom mailu na adrese : info@vipfashion.sk za účelom reklamácie.

 • Záručná doba je 24 mesiacov
 • Predávajúci v rámci záruky za akosť nezodpovedá za vady tovaru, ktorý bol:
  • poškodený mechanicky alebo neodbornou, resp. neprimeranou manipuláciou (napr. poškrabanie alebo odretie tovaru, vrátane ozdobných elementov; znefunkčnenie zipsu alebo odtrhnutie gombíku v dôsledku neopatrného zaobchádzania; natrhnutie, resp. utrhnutie úchytiek na kabelke v dôsledku prekročenia nosnosti kabelky; roztrhnutie podšívky v miestach, kde chýba steh; strata prvkov, upevnených na závitoch tovaru; prasknutie povrchu kože, resp. koženky; zmena formy kože, koženky alebo semišu, spôsobená ich nesprávnym používaním; jemné záhyby a nehomogénnosti textúry a jemné ryhy nemeniace vonkajší vzhľad tovaru, spôsobené zo strany používateľa),
  • - znehodnotený pachmi,
  • - používaný na iný účel, než na aký bol tovar určený,
  • - zle uložený alebo používaný v rozpore s usmerneniami predávajúceho, vrátane prirodzených zmien tovaru spôsobeného jeho nedostatočným alebo nevhodným ošetrením,
  • - vystavený vplyvu prírodných síl alebo živlov, pred ktorými je ho potrebné chrániť (napr. poškodenie alebo zmena farby tovaru v dôsledku jeho navlhnutia alebo premočenia).
 • Predávajúci nezodpovedá za zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku prirodzeného opotrebenia tovaru (napr. zmena formy kože, koženky alebo semišu, spôsobená ich prirodzeným opotrebovaním).
 • Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebenie tovaru a prípadné vady vzniknuté v jeho dôsledku.
 • V prípade reklamácie je kupujúci povinný na svoje náklady doručiť reklamovaný tovar na adresu predávajúceho.
 • Reklamovaný tovar musí byť čistý, resp. očistený
 • O reklamácii bude rozhnodnuté v lehote 30 dní (Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady)
 • Odporúčame, aby kupujúci vrátil reklamovaný tovar formou poštovej zásielky

Reklamovaný tovar spolu s vyplneným a podpísaným
reklamačným formulárom prosím odošlite na nižšie uvedenú adresu :

V. I. P. fashion
P.O.Box 41
Trojičné námestie 8
917 01 Trnava

Upozornenie!

Neprijímame zásielky odoslané na dobierku. Vrátený tovar musí byť riadne zabalený, tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas transportu. Peniaze vraciame najneskôr do 14 dní.